Offertes en prijzen

Mijn standaardtarief voor vertalingen is € 0,10 (excl. btw) per woord in de brontekst. Met 5.5 tekens per woord en 1400 tekens per pagina, is dit ongeveer gelijk aan 28 euro (excl. btw) per pagina, wat zeer competitief is voor een technische vertaling van een gespecialiseerde vertaler.

Mijn standaardtarief voor proeflezen bedraagt ​​€ 0,025 (excl. btw) per woord of € 7 (excl. btw) per pagina, maar ik behoud het recht om een ​​hoger tarief in rekening te brengen als ik zie dat een document veel bewerking vereist (herschrijven van hele zinnen en alinea’s om de stijl te verbeteren, dubbelzinnigheid te elimineren en breedsprakigheid te verminderen).

Ik werk meestal in Word en vertrouw op de documentstatistieken voor het aantal tekens, woorden en pagina’s.

Speciale voorwaarden:

Kwantumkorting 

Uitgebreide vertalingen en correctieopdrachten van meer dan een paar pagina’s kosten vaak minder per pagina. Dit komt omdat de vertaler zijn output kan verhogen aangezien hij meer vertrouwd raakt met de specifieke terminologie naarmate het project vordert. Waar van toepassing, zal ik hier rekening mee houden en een lager tarief aanbieden.

Korting voor repetitieve teksten

Ik maak gebruik van SDL Trados Studio, dat rekening houdt met herhalingen die voorkomen in een vertaling of in een reeks vergelijkbare vertalingen voor dezelfde klant. Hiermee houd ik in mijn laatste woordtelling rekening.

Studentenkorting

Studenten en afgestudeerden die een artikel, proefschrift of scriptie in een Engelstalig tijdschrift willen publiceren, worden vriendelijk ontvangen en een betaalbaar tarief berekend.

Strakke deadlines

Ik ben bereid ‘s avonds en in het weekend te werken, maar spoedopdrachten hebben natuurlijk een prijs. Er is een grens aan hoe snel en lang een vertaler redelijkerwijs zonder kwaliteitsverlies kan werken. En als er een probleem is met het eindproduct, heeft dit een ongunstige weerslag op de vertaler. Als ik vooraf weet dat ik een vertaling onder extreme tijdsdruk moet uitvoeren, is het aan mij om te bepalen of een hogere prijs word aangeboden of de opdracht word geweigerd.

Moeilijke teksten

De moeilijkheidsgraad van een tekst heeft een invloed op de tijd die aan een document wordt besteed. Voor complexere teksten zal extra tijd voor onderzoek worden uitgetrokken. Dezelfde argumenten en voorwaarden over de strakke deadlines blijven vanzelfsprekend echter wel gehandhaafd.

In alle gevallen, zal ik vragen de tekst grondig te mogen inzien voor dat ik een bindend aanbod doe.

Vertrouwelijkheid

Alle aan mij toevertrouwde werkzaamheden zullen volledig vertrouwelijk worden behandeld. Indien noodzakelijk kan er een formele vertrouwelijkheidsovereenkomst worden opgesteld.

 

Advertisement